Starość Dawida

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE

1 Starość Dawida
1Z biegiem czasu sędziwy król Dawid tak się posunął w latach, że nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go kocami. 2Wówczas powiedzieli mu jego słudzy: Trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, młodą dziewicę, a ona będzie przy królu czuwać i mieć o niego staranie. I będzie spała na twym łonie, a przez to ogrzewała pana mego, króla. 3Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszag i przyprowadzono ją do króla. 4Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. Choć miała staranie o króla i obsługiwała go, król się do niej nie zbliżył.

Pierwsza Księga Królewska, 1 1-4

Żydzi to naród, który w całej swojej historii szukał swojej Ziemi Obiecanej przez Boga. Żyjąc wśród innych, przetrwali i zachowali swoją tożsamość. Czy to dlatego, że wierzyli w Boga?