Dekalog

Dekalog

20 1Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5Nie będziesz oddawać im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
7Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
8Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.11W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12Czcij ojca twego o matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13Nie będziesz zabijał.
14Nie będziesz cudzołożył.
15Nie będziesz kradł.
16Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego

Księga Wyjścia 20, 1-17

Dekalog. W zasadzie prawie taki sam jak ten, który obowiązuje chrześcijan. Choć różnice są znaczące. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani obrazu … – w ogóle zniknęło, a nasze uwielbienie do różnych “świętych obrazów” jest wręcz przesadne. Przede wszystkim jednak najistotniejszy tu obraz samego Boga. Chrześcijanie jednak mają wizję Boga kochającego i miłosiernego, a nie zazdrosnego i mściwego, karzącego synów, wnuki, prawnuki za czyny przodków.
Choć właściwie wszyscy obciążeni jesteśmy grzechem naszej pramatki Ewy….


3 myśli w temacie “Dekalog”

 1. Bóg dał Mojżeszowi Dekalog….
  Ciekawi mnie, że to zostało zachowane w chrzęścijańskim Starym Testamencie.
  Przecież wiemy, że to był Bóg Ojciec w Trójcy Świętej, czyli Jezus i Duch Święty też mieli w tym taki sam udział.

 2. Stary Testament nie może wspominać o Trójcy Świętej gdyż to pojecie oficjalnie zaistniało dopiero w III wieku naszej ery.
  Chodziło mi o to, że religia uznała żydowski tekst Starego Testamentu, który według mnie jest sprzeczny z ideą Trójcy Świętej.
  Kilka razy w dyskusjach gdy wspominano okrucieństwo Boga Starego Testamentu protestowano – taak, ale przecież Jezus to wszystko zmienił.
  A przecież wyznanie wiary – Kredo Nicejskie mówi: “.. współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało..”
  Wszystko.

Leave a Reply