Musiały się wypełnić słowa Pisma

Ewangelia na niedzielę 18 kwietnia 2021

35Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał im się poznać przy łamaniu chleba.
Ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami
36
Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: “Pokój Wam!”.37Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, ze widzą ducha.. 38Lecz On im powiedział: “Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w naszych sercach? 39Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam”. 40Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. 41Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: “Macie tu coś do jedzenia?”. 42Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 43A On wziął i przy nich zjadł.

44Potem rzekł: “Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: ‘Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach’ “. 45Wtedy rozjaśnił im umysł, aby zrozumieli Pisma. I powiedział: “Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię będzie głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

Ewangelia wg Św. Łukasza, 24, 35-48

Czy słowa Pisma się wypełniły? Od 2000 lat w imię Jezusa głoszone jest odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Czy jednak ludzie potrafią to wykorzystać? Zbyt często mam wątpliwości, ze niestety nie. Nawet ci, którzy są chrześcijanami często przesłanie Ewangelii odczytują po swojemu, wykorzystując je do własnych celów. A przede wszystkim – tak rzadko widać u ludzi, że kochają swoich bliźnich. A czy przykazanie miłości nie jest podstawowym przesłaniem Pisma Św.?
Dlaczego tyle w nas nienawiści?


3 komentarze do “Musiały się wypełnić słowa Pisma”

 1. Gdzie ” …w Prawie Mojżesza, u Proroków…..” jest napisane o Chrystusie, “…Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. ….” Chodzi pewnie o Mesjasza (?) -Jezus zwraca się do Żydów.
  Judaizm odrzuca Jezusa jako zbawiciela.
  Pytam,bo nie dokładnie czytałem pięcioksiąg .Dziękuję.

  1. Nie czuję się znawcą Starego Testamentu (choć fragmenty zaczęłam wrzucać na ten blog).
   W tym konkretnym przypadku jednak wydaje mi się, że Chrystus oznacza Mesjasza, Zbawiciela, a nie nazwisko Jezusa z Nazaretu.

 2. Słowo Chrystus (Christos) pochodzi z greckiego i oznacza – namaszczony.
  A więc zdecydowanie wyróżniony przez Ojca.
  Mesjasz – tak jest – namaszczony, Zbawca, Wyzwoliciel.
  Cały kłopot w tym co rozumieć przez Wyzwolenie.

Leave a Reply