Największe przykazanie

Ewangelia na niedzielę 31 października 2021

Największe przykazanie
28Wówczas podszedł jeden z nauczycieli Pisma, który słyszał ich rozmowę. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: “Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. 29Jezus rzekł: “Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz jest Panem jedynym. 30Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, cała swoją duszą, całym swoim umysłem i cała swoją mocą. 31Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. 32Powiedział do Niego nauczyciel Pisma: “Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma innego. 33Miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. 34Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: “Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I odtąd nikt już nie odważył się Go pytać.

Ewangelia wg Św. Marka, 12, 28-34

Dzisiejsza Ewangelia to kwintesencja chrześcijaństwa. Nie można być chrześcijaninem nie kochając Boga i ludzi….. Niestety, zbyt łatwo o tym zapominamy. Szczególnie o tej drugiej części Przykazania Miłości.
Nie wystarczy mówić o tym jak bardzo kochamy Boga skoro nie potrafimy Go dostrzec w ludziach wokół nas i to nie tylko wśród naszych bliskich i przyjaciół. Złośliwa koleżanka w pracy, wredna sąsiadka, przeciwnik polityczny czy umierający na granicy uchodźca to też nasi bliźni. Nawet jeżeli ich nie lubimy, to jako chrześcijanie musimy ich kochać. I zamiast budować mur i otaczać się drutem kolczastym, spróbujmy wyciągnąć  do nich pomocną dłoń.


Leave a Reply