Przemienienie Pańskie

Ewangelia na niedzielę 17 marca

Przemienienie Pańskie
Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba  i wyszedł na górę, aby się modlić.Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu, co miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę o obydwu mężczyzn stojących przy Nim . Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr nie wiedząc, co mówi odezwał się do Jezusa: “Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku rozległ się głos: “On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie”. po tym, jak odezwał się ten głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych czasach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli.

Ewangelia wg Św.Łukasza 9, 28b-36

Przemienienie Jezusa. Towarzyszący Mu apostołowie otrzymali jasny przekaz świadczący o Boskości Jezusa. Nie dziwię się, że ogarnął ich lęk – każdy by sie wystraszył. Św. Łukasz pisze, że nikomu nic nie mówili. Ale czy rozmawiali o tym czego byli świadkami między sobą? Komentowali?  
Do Przemienia Jezusa doszło w trakcie Jego modlitwy. Z pewnością był w niej cały pogrążony. Czy nam się udaje też tak szczerze, całkowicie zatopić w modlitwie?  Czy bezmyślnie klepiemy pacierz, a nasza myśl ucieka w zupełnie inna stronę? A przecież modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem ….
Może lepiej skoncentrować się na modlitwie krótszej, ale za to w skupieniu? Tak, aby usłyszeć również to, co Bóg chce nam przekazać?

 

Leave a Reply