Wyposażenie “córek dziedziczących”

Wyposażenie “córek dziedziczących”

27 1Następnie przyszły córki Selofchada, synaChefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa.Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chohla, Milka i Tirsa. 2Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całą społecznością u wejścia do Namiotu Spotkania i rzekły: 3Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umarł za swoje grzechy, a nie miał synów. 4Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu?Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca. 5Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu, 6a Pan rzekł do Mojżesza: 7Córki Selofchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo.  8Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę. 9Jeśliby nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. 10Gdyby i  braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. 11Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie. i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi! 

Księga Liczb 27, 1-11

Ten fragment Starego Testamentu wybrałam losowo – otwierając po prostu Biblię i przepisując jeden fragment. Cóż, widać, że Mojżesz dostał wytyczne stanowiące podstawy prawa bezpośrednio od Boga. W grubszych zarysach te zasady obowiązują chyba nadal, przynajmniej jeśli chodzi o dziedziczenie.
Może trzeba docenić, że kobiety też są jakoś zauważone i nie są traktowane przedmiotowo?


 

 

Objawienie Ojca i Syna

Ewangelia na niedzielę 5 lipca 2020

Objawienie Ojca i Syna
Wtedy Jezu przemówił: “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało.

Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt nie zna tez Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Wezwanie dla utrudzonych
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do zniesienia, a mój ciężar lekki.

Ewangelia wg Św. Mateusza 11 , 25 – 30

Kiedyś, jeszcze na starym blogu na Bloxie zarzucono mi w komentarzu, że do czytania i komentowania Pisma Świętego potrzebne jest odpowiednie przygotowanie teologiczne, nie każdy powinien to robić.  Pewnie coś w tym jest, ale przecież dzisiejsza perykopa wyraźnie mówi o tym, do kogo jest skierowana Ewangelia. Uczniowie Jezusa nie byli “uczonymi w Piśmie mędrcami” – byli zwykłymi, prostymi ludźmi i to nie tylko w dzisiejszych kategoriach, ale również w tych sprzed 2000 lat. Kapłani i dostojnicy odrzucali Jezusa i Jego naukę, trafiała ona do tych, którzy po prostu szukali Boga i pytali jak żyć?
Biblia jest podobno najczęściej czytana książką na świecie. Trafiła pod strzechy jak żadna. Oczywiście na przestrzeni wieków powstało w oparciu o nią także wiele prac naukowych, ale czy zmieniła swój charakter? Przecież nadal jest księgą skierowaną do zwykłych, normalnych ludzi. I  w prosty, jednoznaczny sposób wskazuje nam drogę do Boga.