Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia na niedzielę 21 listopada 2021

 

Jezus przed Piłatem
Piłat więc znowu wrócił do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał Go: “Czy Ty jesteś królem Żydów?” Jezus rzekł: “Mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci to o Mnie? Wówczas Piłat powiedział: “Czyż ja jestem Żydem? To Twój naród i wyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś?”. Jezus rzekł: “Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi poddani walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś moje królestwo nie jest stąd. Wówczas Piłat rzekł Mu: “A więc jesteś królem”. Jezus odparł: “To ty mówisz, że jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie . Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny”.

Ewangelia wg Św. Jana, 18, 33-37

Królestwo moje nie jest z tego świata…
Czy sens tych słów do nas dociera? Chyba w wielu przypadkach nie do końca. Przyznajemy Jezusowi jak najbardziej ziemskie atrybuty władzy. Budujemy nowe , coraz okazalsze świątynie, wieszamy krzyże wszędzie gdzie się da, a na życie zgodnie z Jego naukami poświęcamy już znacznie mniej energii. Priorytety powinny być zupełnie inne.
Jezus przyszedł na nasz ziemski świat jako syn ubogiego cieśli, nie sięgał po władzę i bogactwo.

Ten świat/wszechświat należy do Boga, sam go stworzył i oddał człowiekowi we władanie. Chyba jednak nie po to,  aby uzyskać kolejne, mało znaczące tytuły władzy ziemskiej i posłuch wobec niej. Każdy człowiek ma wolną wolę i sam dokonuje wyborów w swoim życiu. Jednak wszystko to, co robimy zgodnie z Dekalogiem, Ewangelią nie powinno wypływać ze strachu, a z miłości do Boga. W pewien sposób tak jak dziecko wykonujące wolę rodziców – nie z obawy przed karą, ale dlatego, że kocha rodziców i nie chce ich zasmucać.


Leave a Reply