Zachowanie przykazań – mądrością

Zachowanie przykazań – mądrością

4 1A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. 2Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. 3Widzieliście na własne oczy, co uczynił Pan w Baal-Peor, jak każdego człowieka, który poszedł za Baalem z Peor, wyniszczył Pan spośród; 4a wy, coście przylgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie. 5Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, aby objąć ją w posiadanie. 6Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. 7Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? 8Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

Księga Powtórzonego Prawa 4, 1-8

 

Leave a Reply