Uroczystość Wszystkich Świętych

Potem

Nie piszą listów
nie telefonują
nie jeżdżą samochodami
w niebie chodzą na piechotę
umarli

Spotkasz ich potem

ks. Jan Twardowski        

Dzień Wszystkich Świętych. Święto radosne, dające nam poczucie, że nasi Bliscy Zmarli są już w niebie, przy Bogu. A jednak dominuje zaduma i smutek – odczuwamy Ich brak w naszym codziennym życiu. Pustka, poczucie straty, nawet jeśli z biegiem czasu blednie – to wcale nie znika.
Modląc się dziś, może spójrzmy w górę i pomachajmy tym, którzy już tam są?

Dzisiejszy dzień to święto nakazane -uczestnictwo we mszy św. jest obowiązkowe.
A dla zainteresowanych:
1 do 8 listopada – odpust za zmarłych

 

Intencje papieskie na listopad 2023

Za Papieża
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.


Intencje papieskie na październik 2023

Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


Intencje papieskie na wrzesień 2023

Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.


Intencje papieskie na sierpień 2023

Za Światowy Dzień Młodzieży
Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.