Od Adama do Abrahama

GENEALOGIE

Od Adama do Abrahama
1
1Adam, Set, Enosz, 2Kenan, Mahalaleel, Jered, 3Henoch, Metuszelach, Lamek, 4Noe, Sem, Cham i Jafet. 5Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 6Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 7Synowie Jawana: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. 8Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 9Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. 10Kusz był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.11Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, 12Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. 13Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pieroworodnego, potem Cheta, 14oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, 15Chiwwity, Arkity, Synity, 16Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.
17Synowie Sema: Alam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Meszek. 18Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach – Ebera. 19Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego – Joktan. 20Joktan był ojcem Alomolada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 21Hadorama , Uzala, Dikli, 22Ebala, Abimaela, Saby, 23Otira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana. 24Sem, Arpachszad, Szelach, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nachor, Terach, 27Abraham, to jest Abraham

Pierwsza Księga Kronik, 1-27

 Skomplikowane są te rodowody. Nawet nie mam siły liczyć, ile to pokoleń. Ciekawi mnie jedynie, jak były przechowywane te informacje? Tylko w przekazie ustnym? I może coś źle rozumiem, ale dlaczego wśród synów Adama nie ma Kaina i Abla?


6 komentarzy do “Od Adama do Abrahama”

 1. Ile pokoleń – wydaje mi się, że to określają numery wersetów, czyli 27 pokoleń.
  To jest rodowód Abrahama, a zatem nie ma pokolenia Kaina bo Abraham się z niego nie wywodził.
  Całość nie jest drzewem genealogicznym opartym na faktach gdyż przez tysiące lat ludzie rejestrowali żadnych faktów.
  Księga Kronik powstała dość późno – około roku 540 p.n.e. i opiera się raczej na tradycji literackiej niż na faktach.

  1. Dzięki za wyjaśnienie, z pewnością masz rację. Jednak nadal nie rozumiem – skoro na początku występuje Adam – to czy jest to ten Adam, który był w raju? Czy jakiś jego potomek?

   1. Myślę, że to jest biblijny Adam, ale jeśli porównać to do wyników badań archeologicznych, to wynika, że od powstania gatunku Homo Sapiens do czasów Abrahama minęły setki tysięcy lat.
    Na marginesie – ostatnio badając temat palindromów dowiedziałem się, że biblijny Adam, po przebudzeniu z narkozy po operacji żebra, zauważył koło siebie kobietę i powitał ją słowami: Ave Eva.
    A po chwili przedstawił się: Madam, I am Adam.

    1. Kreacjoniści uważają, że świat powstał “od razu” kilka tysięcy lat temu, więc jakie badania archeologiczne?
     Widziałam kiedyś na National Geographic film, gdzie próbowano na podstawie różnych źródeł odtworzyć miejsce, gdzie był mityczny Eden. Ciekawy.
     A swoją drogą – w jakim języku posługiwał się Adam i Ewa?
     PS. Wiesz, historia nigdy nie była moją mocną stroną. Choć swego czasu dużo czytałam o starożytnym Rzymie – mój mąż był wielkim fanem i naprawdę miał olbrzymią wiedzę na ten temat. Teraz mi sprawia przyjemność czytanie Starego Testamentu, stąd po kolei wrzucane notki z tej kategorii.

 2. Kreacjoniści uważają – obecnie poszanowanie wolności słowa nakazuje przyznać każdemu prawo do głoszenia tego co mu tylko przyjdzie do głowy, ja jednak czasem zaglądam do źródeł opartych na fizycznych badaniach.
  Jak powstał ludzki język?
  Wprawdzie św Jan twierdzi, że “Na początku było Słowo…” to początki posługiwania się przez Homo Sapiens mową nie są wyjaśnione – patrz tutaj ==> https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-017-0405-3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *